|   
Code Lô hàng Status total tons Date post
41  Thép ống tận dụng Đang giao dịch 10 13/08/2018
40 Thép xây dựng Việt Mỹ CB300 Đang giao dịch 10000 13/08/2018
MS-001  Thép ống đúc kéo nguội dùng cho cơ khí Chưa có giao dịch 50 01/12/2011
MS-002 Đang giao dịch 87 01/12/2011
MS-003 Tôn cuộn cán nóng Đài Loan Chưa có giao dịch 78 01/12/2011
Code Lô hàng Status total tons Date post
MS-010 Tôn cuộn cán nóng Đài Loan Chưa có giao dịch 58 01/12/2011
MS-011 Thép cuộn cán nóng-Thép tấm Chưa có giao dịch 78 01/12/2011
MS-012 Nhôm, kẽm mạ, dây đồng Hàn Quốc Đang giao dịch 100 01/12/2011
MS-013 Thép cuộn cán nóng PO, HGI,GI Posco Chưa có giao dịch 73 01/12/2011
MS-014 Ống thép đúc D325 x 21mm x 12500mm Chưa có giao dịch 95 01/12/2011