|   

Sắt thép thô

Mã số Lô hàng Tình trạng Số tấn Ngày đăng
MS-001  Thép ống đúc kéo nguội dùng cho cơ khí Chưa giao dịch 50 01/12/2011
MS-002 Thép tấm , hình các loại Đang giao dịch 87 01/12/2011
MS-003 Tôn cuộn cán nóng Đài Loan Chưa giao dịch 78 01/12/2011
MS-004 Thép cuộn cán nóng-Thép tấm Đang giao dịch 73 01/12/2011
MS-005 Nhôm, kẽm mạ, dây đồng Hàn Quốc Đang giao dịch 81 01/12/2011
MS-006 Thép cuộn cán nóng PO, HGI,GI Posco Đang giao dịch 97 01/12/2011
MS-007 Ống thép đúc D325 x 21mm x 12500mm Chưa giao dịch 92 01/12/2011
MS-008 Tôn kiện Mạ Điện, Mạ Kẽm Đang giao dịch 96 01/12/2011
MS-009 Tôn cuộn cán nóng Sang Xinh Chưa giao dịch 86 01/12/2011
MS-0010 thep tam ,hinh cac loai Chưa giao dịch 78 01/12/2011
MS-010 Tôn cuộn cán nóng Đài Loan Chưa giao dịch 58 01/12/2011
MS-011 Thép cuộn cán nóng-Thép tấm Chưa giao dịch 78 01/12/2011
MS-012 Nhôm, kẽm mạ, dây đồng Hàn Quốc Đang giao dịch 100 01/12/2011
MS-013 Thép cuộn cán nóng PO, HGI,GI Posco Chưa giao dịch 73 01/12/2011
MS-014 Ống thép đúc D325 x 21mm x 12500mm Chưa giao dịch 95 01/12/2011
MS-015 Tôn kiện Mạ Điện, Mạ Kẽm Chưa giao dịch 100 01/12/2011
MS-016  Tôn cuộn cán nóng Sang Xinh Chưa giao dịch 94 01/12/2011
MS-017 Thep tam ,hinh cac loai Chưa giao dịch 94 01/12/2011
MS-018 Ống thép đen: Ø60.3mm*4.83mm &... Chưa giao dịch 68 01/12/2011
MS-019  Tôn cuộn cán nóng Đài Loan Chưa giao dịch 67 01/12/2011

Tìm kiếm