|   

Thép thương mại

Mã số Lô hàng Tình trạng Số tấn Ngày đăng
40 Thép xây dựng Việt Mỹ CB300 Đang giao dịch 10000 13/08/2018
22  Cần bán thép cuộn Đang giao dịch 500 07/02/2012
21 Thép tấm, lá, cuộn cán nóng Chưa giao dịch 100 02/12/2011

Tìm kiếm