|   

Cần bán

Mã số Lô hàng Tình trạng Số tấn Ngày đăng
41  Thép ống tận dụng Đang giao dịch 10 13/08/2018
40 Thép xây dựng Việt Mỹ CB300 Đang giao dịch 10000 13/08/2018
22  Cần bán thép cuộn Đang giao dịch 500 07/02/2012
21 Thép tấm, lá, cuộn cán nóng Chưa giao dịch 100 02/12/2011
MS-001  Thép ống đúc kéo nguội dùng cho cơ khí Chưa giao dịch 50 01/12/2011
MS-002 Thép tấm , hình các loại Đang giao dịch 87 01/12/2011
MS-003 Tôn cuộn cán nóng Đài Loan Chưa giao dịch 78 01/12/2011
MS-004 Thép cuộn cán nóng-Thép tấm Đang giao dịch 73 01/12/2011
MS-005 Nhôm, kẽm mạ, dây đồng Hàn Quốc Đang giao dịch 81 01/12/2011
MS-006 Thép cuộn cán nóng PO, HGI,GI Posco Đang giao dịch 97 01/12/2011
MS-007 Ống thép đúc D325 x 21mm x 12500mm Chưa giao dịch 92 01/12/2011
MS-008 Tôn kiện Mạ Điện, Mạ Kẽm Đang giao dịch 96 01/12/2011
MS-009 Tôn cuộn cán nóng Sang Xinh Chưa giao dịch 86 01/12/2011
MS-0010 thep tam ,hinh cac loai Chưa giao dịch 78 01/12/2011

Tìm kiếm