|   

Cần mua

Mã số Lô hàng Tình trạng Số tấn Ngày đăng
MS-010 Tôn cuộn cán nóng Đài Loan Chưa giao dịch 58 01/12/2011
MS-011 Thép cuộn cán nóng-Thép tấm Chưa giao dịch 78 01/12/2011
MS-012 Nhôm, kẽm mạ, dây đồng Hàn Quốc Đang giao dịch 100 01/12/2011
MS-013 Thép cuộn cán nóng PO, HGI,GI Posco Chưa giao dịch 73 01/12/2011
MS-014 Ống thép đúc D325 x 21mm x 12500mm Chưa giao dịch 95 01/12/2011
MS-015 Tôn kiện Mạ Điện, Mạ Kẽm Chưa giao dịch 100 01/12/2011
MS-016  Tôn cuộn cán nóng Sang Xinh Chưa giao dịch 94 01/12/2011
MS-017 Thep tam ,hinh cac loai Chưa giao dịch 94 01/12/2011
MS-018 Ống thép đen: Ø60.3mm*4.83mm &... Chưa giao dịch 68 01/12/2011
MS-019  Tôn cuộn cán nóng Đài Loan Chưa giao dịch 67 01/12/2011

Tìm kiếm